Temos aquí o material para podermos traballar no curso, para calquera outra cousa falade co prefesorado